Terokai Dunia Digital bersama eUsahawan

eUsahawan
Asas Perniagaan
Kaedah mengenal pasti potensi perniagaan digital melalui kajian pasaran dan pesaing
Pemasaran Melalui Media Sosial
Kaedah meningkatkan permintaan dan jualan menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram
Pemasaran Melalui Laman Sesawang
Kaedah membina laman sesawang asas dan memahami konsep Search Engine Optimization (SEO)
Ayat Jualan
Kaedah menghasilkan ayat jualan berkesan untuk perniagaan digital (copywriting)
‘Close Sales’ Melalui WhatsApp
Tukarkan prospek kepada pembeli melalui saluran percuma sebagai kaedah ‘Close Sales’ menerusi aplikasi WhatsApp
Pemasaran Melalui Emel
Memperkasakan kemahiran dan kaedah pemasaran efektif melalui emel